Apprentice Building Control Officer / Swyddog Rheoli Adeiladu Prentisi

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
2018.00 GBP Annual
Posted
06 Jul 2018
Closes
18 Jul 2018
Job Type
Contract

To provide high quality support to the team and contributing to an efficient, effective and customer focussed Building Control service delivery. To gain knowledge and experience of Building Control, its function within the Authority whilst developing competencies through on the job training and college attendance.

Darparu cymorth o ansawdd uchel i'r t??m a chyfrannu at wasanaeth Rheoli Adeiladau effeithlon ac effeithiol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Ennill profiad a gwybodaeth o Reoli Adeiladau, ei swyddogaeth o fewn yr Awdurdod wrth ddatblygu cymwyseddau drwy hyfforddi yn y swydd a mynychu'r coleg.

Temporary fixed term during qualification (2 years)

Dros dro am gyfnod penodol yn ystod y cymhwyster (2 flynedd)