Residential Manager / Rheolwr Preswyl

Recruiter
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Competitive
Posted
19 Dec 2017
Closes
23 Dec 2017
Job Type
Contract
37 hours per weekWe invite applicants from a suitably qualified and experienced Social Care background to apply for this Manager's position within our Children's services. Your focus as the Registered Manager is to provide day to day management of the staff team of the home.You will be working operationally across two residential units:Bakers Way is a 52 week service providing a short-term respite service for children and young people with disabilities aged from birth to 18 years.Harwood House is a 52 week service, committed to providing a high quality residential Looked After Children service for up to three children and young people with complex needs including learning disabilities aged from eight to eighteen years; and are enrolled in Heronsbridge School.You must have experience of managing a residential service and be registered with the Social Care Wales as a Registered ManagerApplicants should note that a criminal records check by the Disclosure & Barring Service (DBS) will be necessary for the successful applicant37 awr yr wythnosRydym yn gwahodd ymgeiswyr gan unigolion cymwys a phrofiadol o gefndir Gofal Cymdeithasol i wneud cais am y Swydd Rheolwr hon yn ein gwasanaethau i blant. Eich ffocws fel y Rheolwr Cofrestredig yw rheoli tim staff y cartref o ddydd i ddydd.Byddwch yn gweithio'n weithredol ar draws dwy uned breswyl:Mae Bakers Way yn wasanaeth 52 wythnos sy'n darparu gwasanaeth seibiant tymor byr i blant a phobl ifanc ag anableddau o'u genedigaeth hyd at 18 oed.Mae T? Harwood yn wasanaeth 52 wythnos, sy'n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth Plant sy'n Derbyn Gofal preswyl o ansawdd ar gyfer hyd at dri o blant a phobl ifanc a chanddynt anghenion cymhleth gan gynnwys anableddau dysgu rhwng wyth a deunaw mlwydd oed; ac wedi cofrestru yn Ysgol Heronsbridge.Rhaid bod gennych brofiad o reoli gwasanaeth preswyl a rhaid eich bod wedi cofrestru fel Rheolwr Cofrestredig gyda Gofal Cymdeithasol CymruDylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)