Skip to main content

Structures Manager


Rheolwr Strwythurau / Structures Manager

CYFLOG/ SALARY: PS7 SCP 41-43 £44,863 - £46,845

LLEOLIAD / LOCATION : Halkyn, Bangor, Conwy, Dolgellau, Llandrindod

Rheoli tîm o 15 o staff mewnol gyda chadwyn gyflenwi ehangach sy'n cefnogi cyflawni rhaglenni gwaith archwilio, cynnal a chadw a chyfalaf ar holl strwythurau Cefnffyrdd yng ngogleddchanolbarth Cymru.Mae hyn yn cynnwys dros 2000 o strwythurau gyda chyllideb flynyddol o tua £6m.

To manage a team of 15 in-house staff and a wider supporting supply chain delivering the inspection, maintenance and capital programmes on all Trunk Road structures in North and Mid Wales. This covers over 2000 structures with an annual budget of approximately £6m.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol am y swydd uchod, cysylltwch, os gwelwch yn dda, gyda Mark McNamara ar / If you have any specific queries relating to the above post, please contact Mark McNamara on .

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swyddi hyn /

For these posts, the ability to communicate in both English and Welsh is desirable.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd neu drwy ffonio . Application forms and further details available through Gwynedd Council website or by telephoning .

Dyddiad Cau / Closing Date : 10.00 AM, DYDD IAU, 5 Tachwedd 2020 / THURSDAY, 5th November 2020

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy'r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais...... click apply for full job details

Structures Manager

GWYNEDD COUNCIL
Gwynedd, UK
Permanent

Published on 16 Oct 2020