Skip to main content

Practitioner Manager, Children with Disabilities / TeamRheolwr Arfer -

The Vale of Glamorgan is welcoming applications for this post within its Children and Young People Services Division. This is an excellent opportunity to put down rootsin an Authority that has a proven track record for making a difference and excellent performance. CHAD is a specialist multi disciplinary team who believe that a child with a disability is a child first and should be encouraged and helped to access the same services and treatments as other children without disabilities.We use an eligibility criteriato ensure that the services we provide are given to people with the greatest need.We work closely with partner agencies and have good relationships with colleagues across health and education.

To support the day to day operational and strategic management of the team including holding casework responsibility, supervision, mentoring and development of staff, decision making and deputising for the Team Manager in their absence

Mae Bro Morgannwg yn croesawu ceisiadau i'r swydd hon yn yr Is-adran Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.Dyma gyfle arbennig i ymgartrefu mewn awdurdod sydd ?? hanes llwyddiannus o wneud gwahaniaeth a chyda pherfformiad rhagorol. MaeCHAD yn d??m amlddisgyblaethol arbenigol sy'n credu bod plentyn ag anabledd yn blentyn yn gyntaf ac y dylid ei annog a'i helpu i gael mynediad i'r un gwasanaethau a thriniaethau ?? phlant eraill heb anableddau.Rydyn ni'n defnyddio meini prawf cymhwysedd i sicrhau bod y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu yn cael eu rhoi i'r bobl sydd ??'r angen mwyaf. Rydym yn gweithio'n agos gydag asiantaethau partner ac mae gennym berthnasoedd da gyda chydweithwyr ar draws iechyd ac addysg.

Cynorthwyo i reoli'r t??m yn weithredol ac yn strategol o ddydd i ddydd gan gynnwys bod yn gyfrifol am lwyth gwaith, goruchwylio, mentora a datblygu staff, gwneud penderfyniadau a dirprwyo yn absenoldeb Rheolwr y T??m.

38813.00 - 41675.00 GBP Annual

Practitioner Manager, Children with Disabilities / TeamRheolwr Arfer -

JobG8
Vale of Glamorgan, Barry CF62 3AT, UK
Contract

Published on 1 Dec 2019