Skip to main content

Enforcement Officer / Swyddog Gorfodi

The Exchequer section includes the Council Tax, Non-Domestic Rates, Income Management, Cashier and Housing Benefit Overpayment sections.

Administration of Local Taxation, including listing, collection and recovery of Council Tax and NNDR.

Mae Adran y Trysorlys yn cynnwys is-adrannau'r Dreth Gyngor, Ardrethi Annomestig, Rheoli Incwm, Derbynnydd Arian a Gordaliadau Budd-daliadau Tai.

Gweinyddu Trethi Lleol yn cynnwys rhestru, casglu ac adfer y Dreth Gyngor a'r Ardrethi Busnes Annomestig Cenedlaethol

19945.00 - 21589.00 GBP Annual

Enforcement Officer / Swyddog Gorfodi

JobG8
Vale of Glamorgan, Barry CF62 3AT, UK
Contract

Published on 29 Nov 2019