Skip to main content

Commercial Services Officer (food and port health) Cardiff / Swyddog G

Shared Regulatory Services (SRS) is an innovative collaborative service formed between Bridgend, Cardiff and the Vale of Glamorgan Councils. The Service delivers a fully integrated service under a single management structure for trading standards, environmental health and licensing functions.

You will be based within our Cardiff Food Team and will have primary responsibility for the enforcement of Environmental Health legislation within the remit of Commercial Services.

Duties will include -

  • Inspecting Food Premises
  • Investigating Food and Hygiene Complaints
  • Responding to Food Alerts and Incidents

Mae'r Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (SRS) yn wasanaeth cydweithredol arloesol a ffurfiwyd rhwng Cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r Gwasanaeth yn darparu gwasanaeth cwbl integredig o dan un strwythur rheoli ar gyfer safonau masnachu, iechyd yr amgylchedd a swyddogaethau trwyddedu.

Fe'ch lleolir yn Nh??m Bwyd Caerdydd. Er mwyn cael y prif gyfrifoldeb am orfodi deddfwriaeth Iechyd yr Amgylchedd o fewn cylch gwaith y Gwasanaethau Masnachol

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys -

  • Safleoedd Bwyd Arolygu
  • Ymchwilio a Hylendid Bwyd Cwynion
  • Ymateb i Rybuddion Bwyd a Digwyddiadau

33799.00 - 37849.00 GBP Annual

Commercial Services Officer (food and port health) Cardiff / Swyddog G

JobG8
Cardiff, UK
Contract

Published on 2 Dec 2019