Enforcement Officer / Swyddog Gorfodi

Expiring today

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
19945.00 - 21589.00 GBP Annual
Posted
08 Nov 2019
Closes
15 Nov 2019
Job Type
Contract

The Exchequer section includes the Council Tax, Non-Domestic Rates, Income Management, Cashier and Housing Benefit Overpayment sections.

Administration of Local Taxation, including listing, collection and recovery of Council Tax and NNDR.

Mae Adran y Trysorlys yn cynnwys is-adrannau'r Dreth Gyngor, Ardrethi Annomestig, Rheoli Incwm, Derbynnydd Arian a Gordaliadau Budd-daliadau Tai.

Gweinyddu Trethi Lleol yn cynnwys rhestru, casglu ac adfer y Dreth Gyngor a'r Ardrethi Busnes Annomestig Cenedlaethol