Senior Neighbourhood Manager (Community Investment and Services to Old

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
38813.00 - 41675.00 GBP Annual
Posted
17 May 2019
Closes
21 May 2019
Job Type
Contract

Responsibility for leading Community Investment activities and housing services to older persons. Also, for housing management services in part of the Vale.

Cyfrifoldeb ar gyfer arwain gweithgareddau buddsoddiad cymunedol ?? gwasanaethau tai i bobl h??n. Hefyd ar gyfer goruchwylio gwasanaethau rheoli tai yn rhan o'r Fro.