Team Manager - Resources and Planning / Rheolwr T??m - Adnoddau a Chynl

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
37107.00 - 41675.00 GBP Annual
Posted
08 Feb 2019
Closes
20 Feb 2019
Job Type
Contract

Directly manage the contracting, finance, direct payments and community care functions within Social Services to ensure they meet the operational and reporting requirements.

Develop and maintain a sound contractual approach to service management within Social Services.

Work with partners in developing mechanisms that ensures regional working in line with legislation.

Employ a variety of appropriate commissioning models that deliver best value and suit the needs the population within the Vale of Glamorgan.

Ensure that contracts are reflective of the relevant legislative and regulatory requirements.

Rheoli'r swyddogaethau contractio, cyllid, taliadau uniongyrchol a gofal cymunedol o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion gweithredol ac adrodd.

Datblygu a chynnal dull cytundebol cadarn o reoli'r gwasanaeth yn y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu mecanweithiau sy'n sicrhau gwaith rhanbarthol yn unol ?? deddfwriaeth.

Defnyddio amrywiaeth o fodelau comisiynu priodol sy'n sicrhau gwerth gorau ac yn addas ar gyfer anghenion ein poblogaeth o fewn Bro Morgannwg

Sicrhau bod contractau'n adlewyrchu'r gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol perthnasol.