Business Improvement Partner Project Manager, Business Analyst x 2/Par

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
23866.00 - 28221.00 GBP Annual
Posted
11 Jan 2019
Closes
23 Jan 2019
Job Type
Contract

Do you have a passion for Business Analysis? Project Management? Process Redesign? A desire to challenge conventional ways of service delivery and be at the forefront of integrating services?

We are looking to recruit a Business Improvement Partner to do all of these things as we drive forward a range of projects to integrate local social care and health services. Building on the successes so far you would be working within the Council's Business Improvement team as project lead alongside colleagues from a range of sectors to identify and deliver opportunities for change that will make a real difference to the lives of our residents.

Temporary (up to 3 years). Suitable as a secondment opportunity.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Dadansoddi Busnes? Rheoli Projectau? Ailddylunio Prosesau? Dymuniad i herio ffyrdd arferol o ddarparu gwasanaethau a bod wrth wraidd integreiddio gwasanaethau?

Rydym eisiau recriwtio Partner Gwella Busnes i wneud yr holl bethau hyn wrth i ni ddatblygu amryw brojectau i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol. Gan adeiladu ar y llwyddiannau hyd yn hyn byddech chi'n gweithio yn nh??m Gwella Buses y Cyngor fel arweinydd project ochr yn ochr ?? chydweithwyr o ystod o sectorau i nodi a chynnig cyfleoedd i newid a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau ein preswylwyr.

Dros Dro (hyd at 3 flynedd). Addas fel cyfle secondiad.