Independent Reviewing Officer/Chairperson / Swyddog Adolygu Annibynnol

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
32233.00 - 37107.00 GBP Annual
Posted
06 Jul 2018
Closes
18 Jul 2018
Job Type
Contract

To chair Child Protection Case Conference, LAC Reviews, Adoption Reviews, Pathway Reviews. Applicants must be very experienced, have a Social Work Qualification and be registered with the Care Council for Wales.

Cadeirio'r Gynhadledd Achosion Amddiffyn Plant, Adolygiadau Plant sy'n Derbyn Gofal, Adolygiadau Mabwysiadu, Adolygiadau Llwybr. Rhaid i ymgeiswyr fod yn brofiadol iawn, meddu ar Gymhwyster Gwaith Cymdeithasol a bod wedi'u cofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru.